32500 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 22 januari 2021
kalender

32500 VIII nl - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 september 2010 ingediend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rouvoet i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en twaalf amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 83 moties ingediend.

4.

Documenten

(368 stuks)

2 21 september 2010, voorstel van wet, nr. 1     KST32500VIII1
Voorstel van wet
 
2 21 september 2010, memorie van toelichting, nr. 2     KST32500VIII2
Memorie van toelichting
 
V 23 september 2010, 32500 VIII     BLG79999
Rapport: Trends in beeld 2010 (bijlage bij 32500VIII,nr.3) -
 
2 23 september 2010, brief, nr. 3     KST32500VIII3
Brief regering; Trends in beeld 2010
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.