Motie Leijten en Gerbrands over toestemming gegevensuitwisseling - Interpellatie-Omtzigt over het Elektronisch Patienten Dossier

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 32832 - Interpellatie-Omtzigt over het Elektronisch Patienten Dossier.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie-Omtzigt over het Elektronisch Patienten Dossier; Motie; Motie Leijten en Gerbrands over toestemming gegevensuitwisseling
Document­datum 01-07-2011
Publicatie­datum 01-07-2011
Nummer KST328323
Kenmerk 32832, nr. 3
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 832

Interpellatie-Omtzigt over het Elektronisch Patienten Dossier

Nr. 3

MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN GEBRANDS

Voorgesteld 29 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de uitvoering van de motie-Leijten/Gerbrands (27 529, nr. 78) door Nictiz verkeerd wordt uitgelegd;

verzoekt de regering ervoor te zorgen, dat:

– iedereen, ook de al opgenomen burgers in het epd, schriftelijk toestemming moet verlenen;

– mensen die toestemming hebben gegeven voor opname in het epd, bij iedere nieuwe uitwisselingsmodaliteiten wederom toestemming moeten geven voor die vorm van uitwisseling van gegevens;

verzoekt de regering tevens hierover de Kamer aan het einde van het reces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten Gerbrands

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.