Vragen GL, SP over het kansspelbeleid en Holland Casino (2050609750) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 22 november 2019
kalender
publicatie datum 16 maart 2006
Kamer Tweede Kamer
bevraagde ministerie FinanciŽn†i
Justitie†i
kamerleden C.C.M. (Kees) Vendrik†i
J.M.A.M. (Jan) de Wit†i
M.B. (Marijke) Vos†i
partijen GroenLinks†i
Socialistische Partij†i

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2050609750

Vragen van de leden Vendrik en Vos (beiden GroenLinks) en De Wit (SP) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van FinanciŽn over het kansspelbeleid en Holland Casino. (Ingezonden 16 maart 2006)

1

Kent u het artikel ęHoe de Staat verdient aan gokverslaafdenĽ?1

2

Welke acties onderneemt Holland Casino in theorie om gokverslaving bij haar cliŽnten te onderkennen? Op welk moment grijpt Holland Casino in om gokverslaafden tegen zichzelf in bescherming te nemen? Kunt u aangeven of deze waarborgen tegen gokverslaving in de praktijk door Holland Casino worden gehandhaafd?

3

Kunt u aangeven waarom Holland Casino Amsterdam niet adequaat heeft gereageerd op de door de journaliste1 vertoonde kenmerken van gokverslaving? Waarom volgde er geen gastheergesprek met de journaliste, ondanks dat zij alle kenmerken vertoonde van een gokverslaafde en binnen drie maanden meer dan vijftien keer het Amsterdamse filiaal van Holland Casino frequenteerde?

4

Klopt de stelling van de oud-medewerker1 dat Holland Casino er alles aan doet om mensen ęleeg te spelenĽ? Klopt het dat deze medewerker is ontslagen omdat hij intern de omgang met problematische bezoekers aan de kaak stelde?

5

Is het waar dat in een interne nota van Holland Casino uit 2000 gesteld wordt dat tachtig procent van de inkomsten door twintig procent van de bezoekers wordt gegenereerd? Hoe liggen die percentaces voor 2005? Bent u van oordeel dat dit een bijzonder sterke aanwijzing is dat de bedrijfsvoering van Holland Casino hoofdzakelijk drijft op gokverslaafden?

6

Wat is er waar van de anonieme berichten dat in het bekende geval van de boekhouder van een autoproducent door Holland Casino niets is ondernomen om zijn ongeremde speelzucht in te dammen? Hoe is anders te verklaren dat deze boekhouder, althans naar het oordeel van de Amsterdamse rechtbank, ongeveer Ä 23,3 miljoen heeft vergokt bij Holland Casino?

7

Hoe is het mogelijk dat Holland Casino niet ťťn beleidsregel tegen gokverslaving heeft toegepast op deze boekhouder? Klopt het dat Holland Casino zelfs een presentatie heeft gehouden over deze boekhouder, waarbij statistische overzichten werden gepresenteerd over het gokbedrag van deze boekhouder, en waarbij gesteld werd dat hij een belangrijke winstgever voor Holland Casino was? Klopt het dat er zelfs een concurrentie bestond welk filiaal deze boekhouder mocht ontvangen, omwille van goede uitslagen op de prestatie-indicator? Deelt u de mening dat toepassing van deze indicator ertoe leidt dat Holland Casino alle reden heeft om vooral niets te ondernemen tegen gokverslaafden? Verklaart dit het feit dat er nimmer ťťn gastheergesprek met deze boekhouder is ondernomen?

8

Kunt u aangeven hoeveel cliŽnten precies voor de omzet van Holland Casino verantwoordelijk zijn? Kunt u aangeven in hoeverre Holland Casino in deze gevallen heeft voldaan aan de beleidsregels ten aanzien van het voorkomen van gokverslaving? Hoe interpreteert Holland Casino eigenlijk deze beleidsregels? Klopt het dat naar het oordeel van Holland Casino iemand niet gokverslaafd is als hij Ä 2800 per maand vergokt? Wat is uw oordeel daarover?

9

Bent u bereid zo spoedig mogelijk verscherpte controle te houden op het naleven door Holland Casino van de beleidsregels ter voorkoming van gokverslaving?

10

Bent u bereid deze vragen vůůr het algemeen overleg van donderdag 23 maart a.s. te beantwoorden?

Noot 1

Nieuwe Revu, 15 maart 2006.