Effect van voorgenomen beleid voor verlaging van de broeikasgasemissies van de niet-ETS-sectoren (bijlage bij 32813,nr.1) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 5 april 2020
kalender

Effect van voorgenomen beleid voor verlaging van de broeikasgasemissies van de niet-ETS-sectoren (bijlage bij 32813,nr.1)

 
 
 

1.

Meer informatie

 

2.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.