Motie Van der Staaij en Voordewind over subsidie aan de Palestijnse autoriteit - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Deze motie i is onder nr. 1039 toegevoegd aan dossier 21501-02 - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Motie; Motie Van der Staaij en Voordewind over subsidie aan de Palestijnse autoriteit
Document­datum 18-03-2011
Publicatie­datum 18-03-2011
Nummer KST21501021039
Kenmerk 21501-02, nr. 1039
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

21 501-02

Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1039

MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VOORDEWIND

Voorgesteld 17 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Palestijnse Autoriteit veel subsidiegeld van Nederland en de Europese Unie ontvangt;

overwegende, dat in de Palestijnse gebieden een klimaat wordt gevoed waarin terroristische daden worden aangemoedigd in plaats van tegengegaan, onder meer in het onderwijs en door het vernoemen van openbare voorzieningen naar terroristen;

verzoekt de regering zowel in Nederland als in Europees verband er werk van te maken dat subsidie aan de Palestijnse Autoriteit niet wordt gegeven indien geen concrete en effectieve maatregelen worden genomen om verheerlijken en vergoelijken van terrorisme tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij Voordewind

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.