Vragen SP over de «meerwaarde hypotheek» (2030409410)

externe link origineel bericht
publicatie datum 1 maart 2004
Kamer Tweede Kamer
bevraagde ministerie Financiën i
kamerleden A.C. (Agnes) Kant i
partijen Socialistische Partij i

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2030409410

Vragen van het lid Kant (SP) aan de minister van Financiën over de «meerwaarde hypotheek». (Ingezonden 1 maart 2004)

1

Bent u op de hoogte van de «meerwaarde hypotheek» van de Postbank en van de problemen die met betrekking tot deze hypotheekvorm zijn ontstaan voor consumenten?1

2

Deelt u de mening van «de Vermogensmonitor» dat de Postbank haar klanten tegenstrijdige en misleidende informatie heeft verstrekt over het risico van de meerwaarde hypotheek? Zo neen, waarom niet?

3

Deelt u de mening van de «Vereniging Eigen Huis» dat onafhankelijke hypotheekadviseurs consumenten vaak onvoldoende wijzen op de risico's van verschillende hypotheekvormen? Zo neen, waarom niet?

4

Doet de Autoriteit Financiële Markten onderzoek naar de meerwaarde hypotheek? Zo ja, wanneer is dit afgerond? Zo neen, vindt u dat er onderzoek naar moet worden gedaan?

5

Zijn er meer hypotheekverstrekkers die soortgelijke constructies aanbieden en spelen daar soortgelijke problemen? Zo ja, doet de Autoriteit Financiële Markten onderzoek naar deze hypotheekverstrekkers?

6

Hoe beoordeelt u het feit dat de «meerwaarde hypotheek» consumenten aanzet tot het nemen van een hogere hypotheek?

7

Deelt u de mening dat er een maximum, naar inkomen, moet worden gesteld aan de toegestane hypotheek om de consument te beschermen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat u die instellen?

Noot 1

Tros, Radar, 23 februari jl., 20.25 uur, Ned. 3.