Houd theater, muziekschool en bibliotheek bereikbaar

Met dank overgenomen van J. (Jetta) Klijnsma i, gepubliceerd op dinsdag 26 oktober 2010.

De PvdA is op z'n zachtst gezegd niet blij met de voorgestelde bezuinigingen op cultuur. Inmiddels wordt duidelijk dat de bezuinigingen vooral kinderen zullen raken. Theaters en muziekscholen worden voor hen haast onbereikbaar. Voor maar liefst een op de drie bibliotheken dreigt sluiting. Ik voorzie een flinke klap voor dunbevolkte regio’s en buitenwijken, voor kinderen en mensen die slecht ter been zijn, terwijl het juist zo belangrijk is dat theater, muziekschool en bibliotheek voor iedereen bereikbaar blijven.

Hieronder mijn vragen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • 1) 
  Hebt u kennis genomen van het artikel “Bezuinigingen cultuur raken vooral kinderen” en het artikel ” kosten bezuiniging hoger dan baten” [1] Algemeen Dagblad, zaterdag 23 oktober 2010[1] en het artikel “Een op de drie bibliotheken weg door bezuinigingen”[2] Trouw maandag 25 oktober 2010[2]?
 • 2) 
  Hoe beoordeelt u de stelling dat de “draconische bezuinigingen” het voortbestaan van kleine theaters, muziekscholen en bibliotheken bedreigen?
 • 3) 
  Wat zijn precies de gevolgen van de bezuinigingen voor kleine theaters in ons land? Wat zijn precies de gevolgen voor muziekscholen in ons land? Is de vrees dat veel muziekscholen en kleine theaters hun deuren moeten sluiten als gevolg van de bezuinigingen gegrond? Kunt u aangeven met welke gevolgen u rekening heeft gehouden bij het uitzetten van uw beleid?
 • 4) 
  Welke gevolgen hebben de bezuinigingen op de bibliotheken in ons land? Klopt het bericht dat 93 % van de bibliotheken te maken krijgt met bezuinigingen? Hoe beoordeelt u de inschatting dat 1100 vestigingen de komende jaren zullen verdwijnen en dat andere vestigingen op hun openingsuren of de boekencollectie zullen moeten bezuinigen?
 • 5) 
  Op welke wijze doet u recht aan het voornemen uit het regeerakkoord om bibliotheken zoveel mogelijk te ontzien?