Verbod verloten van dieren moet strenger worden gehandhaafd

Met dank overgenomen van Partij voor de Dieren (PvdD) i, gepubliceerd op vrijdag 10 september 2010.

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over de handhaving van het verbod op het verloten van dieren. Aanleiding is de loterij op een manege in Assendelft, waar een waardecheque voor een pony een van de prijzen was. De manege lijkt met de 'tegoedbon-constructie' het verbod op het verloten van dieren te willen omzeilen. Volgens Esther Ouwehand handelt de manege echter in strijd met de wet en zij vraagt de minister maatregelen te nemen.

Het is niet de eerste keer dat de manege op deze manier een pony verloot. De Partij voor de Dieren wil dat de minister duidelijk maakt dat het verloten van dieren in elke vorm strafbaar is.

‘Het verlotingsverbod is er niet voor niets', zegt Esther Ouwehand. 'Een pony is niet zomaar een ding dat je krijgt of wint. Het kost veel tijd en geld om zo'n dier goed te verzorgen. Daarmoet je dus goed over nadenken. Een loterij waarbij je dieren kunt winnen staat daar helemaal haaks op'.

Het Kamerlid wil onder meer weten op welke wijze het verlotingsverbod de afgelopen jaren gehandhaafd is, en of overtredingen wel daadwerkelijk worden bestraft.

Klik hier voor de Kamervragen

Klik hier voor het nieuwsbericht van de werkgroep Noord Holland Noord