36318 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet energieonafhankelijkheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10 maart 2023 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het voor de robuustheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de nationale energievoorziening wenselijk is de afhankelijkheid van buitenlandse energie af te bouwen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Erkens houdende regels over het vergroten van de energieonafhankelijkheid (Wet energieonafhankelijkheid)

2.

Documenten

(9 stuks)

2 10 maart 2023, geleidende brief, nr. 1     KST363181
Geleidende brief
 
2 10 maart 2023, voorstel van wet, nr. 2     KST363182
Voorstel van wet
 
2 10 maart 2023, memorie van toelichting, nr. 3     KST363183
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.