30140 - Wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer en van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften in verband met de invoering van het burgerinitiatief - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 25 mei 2020
kalender

30140 nl - wijziging reglement van orde Kamer
Wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer en van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften in verband met de invoering van het burgerinitiatief

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften in verband met de invoering van het burgerinitiatief

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit voorstel werden vijf amendementen ingediend.

3.

Documenten

(24 stuks)

2 8 juni 2005, brief, nr. 1     KST87169
Brief Presidium bij aanbieding van bovengenoemd voorstel
 
2 8 juni 2005, voorstel, nr. 2     KST87170
Voorstel tot wijziging Reglement van Orde Tweede Kamer der Staten-Generaal, in verband met het burgerinitiatief
 
2 8 juni 2005, voorstel, nr. 3     KST87172
Voorstel tot wijziging Reglement voor de commissie voor de Verzoekschriften in verband met het burgerinitiatief
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.