32043 - Toekomst pensioenstelsel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 20 augustus 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 

1.

Volledige titel

Toekomst pensioenstelsel

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 207 moties ingediend.

3.

Documenten

(877 stuks)

2 25†augustus†2009, brief, nr. 1     KST134129
Brief minister over taak en samenstelling van de commissies inzake beleggingsbeleid pensioenfondsen respectievelijk toekomstbestendigheid pensioenregelingen
publicatie: 2†september†2009
 
V 18†augustus†2010, 32043     BLG76179
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 2010, AV/PB/2010/16362, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de regeling voor verlenging van de termijn voor het kortetermijnherstelplan (bijlage bij 32043,nr.2) -
 
V 18†augustus†2010, 32043     BLG76176
Brief van de Nederlandsche Bank inzake evaluatie herstelplannen pensioenfondsen (bijlage bij 32043,nr.2) -
 
2 18†augustus†2010, brief, nr. 2     KST320432
Brief regering; Evaluatie herstelplannen pensioenfondsen
 
2 2†september†2010, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST320433
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 augustus 2010 inzake pensioenen
vergadering: 24†augustus†2010
 
2 2†juli†2012, brief, 33110; nr. 2     KST331102
Brief regering; Pensioencommunicatie aan deelnemers - Evaluatie van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Pensioenwet
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.