31371 NL - beleidsdossier
Kredietcrisis

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit dossier werd in 2008 geopend naar aanleiding van de kredietcrisis.

1.

Volledige titel

Kredietcrisis

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 88 moties ingediend.

3.

Documenten

(541 stuks)

2 30 januari 2008, verslag van een rondetafelgesprek, nr. 1     KST115780
Verslag rondetafelgesprek over de kredietcrisis
publicatie: 3 maart 2008
 
2 27 februari 2008, brief, nr. 2     KST115789
Brief minister over de gevolgen van de kredietcrisis voor o.a. het financiële toezicht en de financiële sector
publicatie: 3 maart 2008
 
2 29 februari 2008, brief, nr. 3     KST115906
Brief minister over de uitkomsten van de 'mini-top' op 29 januari 2008 over de turbulentie op de financiële markten
publicatie: 6 maart 2008
 
2 2 augustus 2010, brief, 32432, nr. 3     KST74985
Brief regering; Ruimere gedeeltelijke openbaarmaking Rijksrechercheonderzoek naar DSB-lek - Onderzoek DSB Bank
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.