Brief minister bij het aanbieden van het rapport over ervaringen met interactieve beleidsvorming - Modernisering van de overheid

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 29362 - Modernisering van de overheid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Modernisering van de overheid; Brief minister bij het aanbieden van het rapport over ervaringen met interactieve beleidsvorming 
Document­datum 10-02-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST74261
Kenmerk 29362, nr. 2
Van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 362 29 200 VII

Modernisering van de overheid

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2004

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2004

Hierbijdoe ik u het tijdens de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2004 toegezegde rapport1 over ervaringen met interactieve beleidsvorming toekomen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI) en het Expertisebureau voor Innovatieve Beleidsvorming (XPIN) met medewerking van het Forum voor Democratische Ontwikkeling, ten behoeve van de bijeenkomst «Tien jaar Motie Willems» op 1 december jl. Ik zal dit rapport betrekken bijde uitwerking van het actieprogramma interactieve beleidsvorming, zoals aangekondigd in het actieprogramma «Andere Overheid» (kamerstuk 29 362, nr. 1).

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Th. C. de Graaf

1 Ter inzage gelegd bijhet Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.