30303 NL - ongeclassificeerd
Staat van de Europese Unie 2005–2006

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Staat van de Europese Unie 2005–2006

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 16 moties ingediend.

3.

Documenten

(38 stuks)

2 20 september 2005, brief, nr. 1     KST89444
Brief minister en staatssecretaris met de 'Staat van de Europese Unie 2005-2006'
 
2 1 november 2005, mededeling, nr. 2     KST90912
Mededeling over ter inzage legging bijlagen
publicatie: 3 november 2005
 
2 8 november 2005, motie, nr. 3     KST91245
Motie om voortgangsrapportage in april 2006 af te wachten voordat beslist wordt over toetreding van Roemenië en Bulgarije
publicatie: 14 november 2005
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.