Mededeling over ter inzage legging bijlagen - Staat van de Europese Unie 2005-2006

Deze mededeling is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 30303 - Staat van de Europese Unie 2005–2006.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Staat van de Europese Unie 2005-2006; Mededeling over ter inzage legging bijlagen 
Document­datum 01-11-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST90912
Kenmerk 30303, nr. 2
Van Buitenlandse Zaken (BUZA)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

30 303

Staat van de Europese Unie 2005–2006

Nr. 2

MEDEDELING

1 november 2005

De bijlage, zoals aangeboden bij de brief van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (kamerstuk 30 303, nr.1) Europese Verkenning 3, getiteld «Europese tijden; de publieke opinie over Europa» en «Arbeidstijden, vergeleken en verklaard» is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.