28725 - C2000-project, de invoering van het project Ge´ntegreerd meldkamersysteem (GMS) en ICT bij de politie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 26 juni 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 

1.

Volledige titel

Het C2000-project, de invoering van het project Ge´ntegreerd meldkamersysteem (GMS) en ICT bij de politie

 

2.

Documenten

(3 stuks)

2 11ádecemberá2002, brief, nr. 1     KST65477
Brief van de vaste commissie voor BZK inzake een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar C2000, GMS en ICT bij de politie
publicatie: 13ádecemberá2002
 
2 20ádecemberá2002, brief, nr. 2     KST66162
Brief Algemene Rekenkamer over uitvoering van het onderzoek naar C2000, GMS en ICT bij de politie
publicatie: 9ájanuariá2003
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ÚÚn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.