28852 NL - beleidsdossier
Onderzoek naar de Zorguitgaven

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Onderzoek naar de Zorguitgaven

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(14 stuks)

2 16 april 2003, brief, nr. 1     KST67653
Brief Presidium met een onderzoeksvoorstel voor een onderzoek naar de effectiviteit van bestedingen in de gezondheidszorg
publicatie: 22 april 2003
 
2 18 maart 2004, brief, nr. 2     KST73860_2
Brief bij het rapport 'Miljardenzorg'
 
2 18 maart 2004, rapport, nr. 3     KST73860_3
Rapport 'Miljardenzorg' van de Tijdelijke Commissie Onderzoek Zorguitgaven (TCOZ)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.