Brief bij het rapport 'Miljardenzorg' - Onderzoek naar de Zorguitgaven

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 28852 - Onderzoek naar de Zorguitgaven.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Onderzoek naar de Zorguitgaven; Brief bij het rapport 'Miljardenzorg' 
Document­datum 18-03-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST73860_2
Kenmerk 28852, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

28 852

Onderzoek naar de Zorguitgaven

Nr. 2

BRIEF VAN DE TIJDELIJKE COMMISSIE ONDERZOEK ZORGUITGAVEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 18 maart 2004

De Tijdelijke Commissie Onderzoek Zorguitgaven biedt u hierbij het verslag aan van het verkennende onderzoek dat zijop grond van de haar op 26 juni 2003 gegeven opdracht heeft ingesteld.

De voorzitter van de commissie, Mosterd

De griffier van de commissie, Teunissen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.