30821 NL - beleidsdossier
Nationale Veiligheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Nationale Veiligheid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 56 moties ingediend.

3.

Documenten

(475 stuks)

2 2 oktober 2006, brief, nr. 1     KST101379
Brief minister over de aanpak en stand van zaken met betrekking tot een strategie voor nationale veiligheid
publicatie: 9 oktober 2006
 
2 6 maart 2007, verslag van een algemeen overleg, nr. 2     KST105665
Verslag algemeen overleg op 6 februari 2007 over nationale veiligheid
publicatie: 7 maart 2007
 
2 8 mei 2007, brief, nr. 3     KST107087
Brief minister ter aanbieding strategie nationale veiligheid en het bijbehorende werkprogramma voor 2007 - 2008 - Nationale Veiligheid
publicatie: 22 mei 2007
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.