29576 NL - beleidsdossier
Agenda Vitaal Platteland

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Agenda Vitaal Platteland

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 22 moties ingediend.

3.

Documenten

(133 stuks)

2 27 april 2004, brief, nr. 1     KST76548
Brief minister met de Agenda voor een Vitaal Platteland
publicatie: 2 juni 2004
 
2 4 oktober 2004, motie, nr. 2     KST79818
Motie over een onderzoek naar de mogelijkheden van een Plattelands Effect Rapportage
publicatie: 9 februari 2005
 
2 4 oktober 2004, motie, nr. 3     KST79819
Motie ter realisering van kwaliteitsborging conform de VBTB
publicatie: 7 oktober 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.