24036 NL - beleidsdossier
Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 65 moties ingediend.

3.

Documenten

(562 stuks)

2 30 mei 1995, motie, nr. 2     KST8264
Motie over keuze projecten
publicatie: 7 juni 1995
 
2 30 mei 1995, motie, nr. 3     KST8265
Motie over meerjarenprogramma in het kader van het project
publicatie: 7 juni 1995
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.