Brief minister over ontheffingen op het verbod de werktijd de verkorten - Bestrijding internationaal terrorisme

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 27925 - Bestrijding internationaal terrorisme.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Bestrijding internationaal terrorisme; Brief minister over ontheffingen op het verbod de werktijd de verkorten 
Document­datum 20-09-2001
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST55529
Kenmerk 27925, nr. 2
Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

27 925

Terroristische aanslagen in de Verenigde Staten

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 20 september 2001

De aanslagen in de VS hebben ook in Nederland voelbare gevolgen voor de economische activiteit. Verschillende branches hebben te maken met een plotseling teruglopende vraag ten gevolge van deze aanslagen en de daardoor ontstane situatie.

Op basis van de bijzondere omstandigheden die zich nu voordoen, heb ik besloten de aanslagen in de VS in beginsel te beschouwen als een mogelijke grond voor het verlenen van ontheffingen op het verbod de werktijd te verkorten. Dat wil zeggen dat een ontheffing als hierboven bedoeld kan worden verleend waarbij een desbetreffend verzoek getoetst zal worden aan de beleidsregels ten aanzien van de uitvoering van de regeling voor werktijdverkorting.

Indien een ontheffing wordt verleend, kan de werkgever de arbeidsduur van (een deel van) zijn werknemers tijdelijk verminderen met een evenredige vermindering van het loon. Voor het gederfde deel van het inkomen kunnen de betreffende werknemers in de regel aanspraak maken op een WW-uitkering.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. A. F. G. Vermeend

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.