21501-31 NL - doorlopend dossier
Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

In dit dossier worden stukken verzameld waarin de regering het parlement informeert over de bijeenkomsten van de Raad van de Europese Unie in de samenstelling ('raadsformatie') van de ministers voor de werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken.

1.

Volledige titel

Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 49 moties ingediend.

3.

Documenten

(1550 stuks)

2 1 oktober 2002, brief, nr. 1     KST63607
Brief minister over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen inzake de Richtlijn arbeidsvooorwaarden arbeidskrachten
publicatie: 9 oktober 2002
 
2 15 oktober 2002, verslag van een algemeen overleg, nr. 2     KST63769
Verslag algemeen overleg op 26 september 2002 over o.a. verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid van 3 juni 2002
publicatie: 21 oktober 2002
 
2 15 november 2002, brief, nr. 3     KST64685
Brief minister met het verslag van de Raad voor de Werkgelegenheid en Sociaal Beleid VCZ van 8 oktober 2002
publicatie: 27 november 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.