21501-31 - Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 

In dit dossier worden stukken verzameld waarin de regering het parlement informeert over de bijeenkomsten van de Raad van de Europese Unie in de samenstelling ('raadsformatie') van de ministers voor de werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken.

1.

Volledige titel

Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 23 moties ingediend.

3.

Documenten

(866 stuks)

2 1 oktober 2002, brief, nr. 1     KST63607
Brief minister over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen inzake de Richtlijn arbeidsvooorwaarden arbeidskrachten
publicatie: 9 oktober 2002
 
2 15 oktober 2002, verslag van een algemeen overleg, nr. 2     KST63769
Verslag algemeen overleg op 26 september 2002 over o.a. verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid van 3 juni 2002
publicatie: 21 oktober 2002
 
2 15 november 2002, brief, nr. 3     KST64685
Brief minister met het verslag van de Raad voor de Werkgelegenheid en Sociaal Beleid VCZ van 8 oktober 2002
publicatie: 27 november 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.