Th.A.M. (Theo) Meijer

foto Th.A.M. (Theo) Meijer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

CDA-Tweede Kamerlid dat bekendheid kreeg door zijn voorzitterschap van de parlementaire enquêtecommissie-Bijlmerramp i. Zoon van een boswachter uit Dieren. Werkte als inspecteur milieuhygiëne bij VROM (onder meer in Noord-Brabant) en was actief in CDA-werkgroepen op het gebied van landbouw. Als Tweede Kamerlid aanvankelijk een bescheiden landbouw-woordvoerder, maar als voorzitter van de enquêtecommissie verwierf hij door zijn kalme en vertrouwenwekkende wijze van optreden het nodige gezag. Nadien voorzitter van de vaste Kamercommissies voor Milieubeheer en voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In 2003-2012 voorzitter van de Productschappen Akkerbouw, Diervoeder en Wijn.

CDA
in de periode 1996-2003: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Theodorus Antonius Maria (Theo)

geboorteplaats en -datum
Dieren (gem. Rheden), 8 april 1947

overlijdensplaats en -datum
Uden (gem. Maashorst), 12 augustus 2023

2.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • bosbouwkundig-adviseur
 • milieudeskundige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Regionale Inspectie Milieuhygiëne Noord-Brabant, van 1974 tot 1990
 • milieuhygiënisch adviseur doelgroep landbouw, hoofdinspectie, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1990 tot 1996
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 oktober 1996 tot 1 september 2003
 • voorzitter Akkerbouwproductschappen, van 1 september 2003 tot 1 januari 2012 (Hoofdproductschap Akkerbouw, Productschap Akkerbouw, Productschap Wijn en Productschap Diervoeder)

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/29)

 • lid bestuur SON (Special Olympics Nederland)
 • lid bestuur SBNL Natuurfonds

afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 september 2002 tot 26 augustus 2003
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 15 april 2003 tot 26 juni 2003

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling Field Lab Aangepast Sporten

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met landbouw, milieu, natuur en tevens met rampenbestrijding en het beleid rond luchtvaartterreinen

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 2002-2003 enkele keren fungerend Kamervoorzitter

uit de privésfeer
 • Kreeg op zevenjarige leeftijd kinderverlamming, waardoor hij deels verlamd was

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Monique de Knegt, "Ik wil vooral dingen die ik niet kan", Haagsche Courant, 10 april 1999
 • C.C. van Baalen en P.G.T.W. van Griensven, 'Een beladen enquête: Theo Meijer blikt terug', in: "Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 1 (1999)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.