32395 NL - financiële nota
Voorjaarsnota 2010

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze financiële nota werd op 1 juni 2010 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Voorjaarsnota 2010

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer negen moties ingediend.

3.

Documenten

(22 stuks)

2 1 juni 2010, brief, nr. 1     KST323951
Brief regering; Voorjaarsnota 2010
 
2 28 juni 2010, lijst van vragen en antwoorden, nr. 2     KST323952
Lijst van vragen en antwoorden inzake de Voorjaarsnota 2010
 
2 6 juli 2010, motie, nr. 3     KST323953
Motie Weekers/Blanksma-van den Heuvel over een tijdelijk maatregelenpakket voor de woningmarkt
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.