Mededeling over de terinzagelegging van de tegenbegrotingen en van het Momentum Manifesto - Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

Deze mededeling is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 32123 - Miljoenennota 2010.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nota over de toestand van 's Rijks Financiën; Mededeling over de terinzagelegging van de tegenbegrotingen en van het Momentum Manifesto 
Document­datum 17-09-2009
Publicatie­datum 24-09-2009
Nummer KST134722
Kenmerk 32123, nr. 3
Van Financiën (FIN)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 123

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 3

MEDEDELING

17 september 2009

De tegenbegrotingen zoals aangeboden tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2) van de fracties van de SP, de VVD, de PVV, GroenLinks en D66 en de notities van het Centraal Planbureau met betrekking tot de economische effecten van de tegenbegrotingen van de SP, de VVD, de PVV, GroenLinks en D66 zijn ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Tevens is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal het Momentum Manifesto zoals aangeboden door de fractie van de ChristenUnie.

3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.