25810 NL - nota
Belastingen in de 21e eeuw

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze nota werd op 11 december 1997 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Belastingen in de 21e eeuw

2.

Documenten

(9 stuks)

2 11 december 1997, brief, nr. 1     KST26155
een verkenning; Brief minister en staatssecretaris met adviesaanvraag aan de SER
publicatie: 12 december 1997
 
2 11 december 1997, nota, nr. 2     KST24576
een verkenning; Nota
publicatie: 12 december 1997
 
2 3 maart 1998, verslag van een rondetafelgesprek, nr. 3     KST27994
een verkenning; Verslag rondetafelgesprek van de vaste commissie voor Financiën op 5 februari 1998 over Belastingen in de 21ste eeuw: een verkenning (25810)
publicatie: 12 maart 1998
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.