Een verkenning; Brief minister en staatssecretaris met adviesaanvraag aan de SER - Belastingen in de 21e eeuw

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 25810 - Belastingen in de 21e eeuw.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Belastingen in de 21e eeuw; een verkenning; Brief minister en staatssecretaris met adviesaanvraag aan de SER 
Document­datum 11-12-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST26155
Kenmerk 25810, nr. 1
Van Financiën
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 810

Belastingen in de 21e eeuw een verkenning

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 1997

Bijgaand doen wij u toekomen de in de Miljoenennota 1997 aangekondigde verkenning van de richting waarin het belastingstelsel zich aan het begin van de 21e eeuw zou moeten ontwikkelen, alsmede de adviesaanvrage waarmee de verkenning aan de Sociaal-Economische Raad wordt voorgelegd.1

De Minister van Financiën, G. Zalm

De Staatssecretaris van Financiën, W. A. F. G. Vermeend

1 De adviesaanvrage aan de SER en de bijlagen A, B, C en D zijn ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.