Een verkenning; Brief minister en staatssecretaris met adviesaanvraag aan de SER - Belastingen in de 21e eeuw

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 25810 - Belastingen in de 21e eeuw.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Belastingen in de 21e eeuw; een verkenning; Brief minister en staatssecretaris met adviesaanvraag aan de SER 
Document­datum 11-12-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST26155
Kenmerk 25810, nr. 1
Van Financiën
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 810

Belastingen in de 21e eeuw een verkenning

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 1997

Bijgaand doen wij u toekomen de in de Miljoenennota 1997 aangekondigde verkenning van de richting waarin het belastingstelsel zich aan het begin van de 21e eeuw zou moeten ontwikkelen, alsmede de adviesaanvrage waarmee de verkenning aan de Sociaal-Economische Raad wordt voorgelegd.1

De Minister van Financiën, G. Zalm

De Staatssecretaris van Financiën, W. A. F. G. Vermeend

1 De adviesaanvrage aan de SER en de bijlagen A, B, C en D zijn ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.