27565 NL - nota
Alcoholbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze nota werd op 19 december 2000 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Alcoholbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 60 moties ingediend.

3.

Documenten

(347 stuks)

2 19 december 2000, brief, nr. 1     KST50482
Brief minister bij de alcoholnota
publicatie: 29 december 2000
 
2 19 december 2000, nota, nr. 2     KST50483
Nota over de intensivering van het beleid tegen alcoholmisbruik (2001-2003)
publicatie: 29 december 2000
 
2 12 juni 2001, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 3     KST53678
Verslag schriftelijk overleg inzake de Alcoholnota
publicatie: 15 juni 2001
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.