29543 NL - interpellatie
Herziening van het inburgeringsstelsel

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze interpellatie werd gehouden op 9 maart 2006 en werd aangevraagd op 8 maart 2006 door Tweede Kamerlid Hilbrand Nawijn van de Groep Nawijn. De interpellatie richtte zich tot minister Rita Verdonk van Vreemdelingenbeleid en integratie.

De interpellatie werd aangevraagd naar aanleiding van de zaak-Kalou. Kalou was een Ivoriaanse voetballer, waarvan men wilde dat hij een versnelde naturalisatie kreeg zodat hij voor het Nederlands elftal kon voetballen. Kamerlid Nawijn vroeg de regering om meer duidelijkheid over de beleidsvorming ten opzichte van deze zaak.

Naar aanleiding van het interpellatiedebat werden drie moties ingediend over een versnelde naturalisatie van Kalou. Twee van deze moties werden verworpen en een motie kwam te vervallen.

1.

Volledige titel

Herziening van het inburgeringsstelsel

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

3.

Documenten

(20 stuks)

2 23 april 2004, brief, nr. 1     KST76152
Brief minister bij het aanbieden van de nota (volgnummer 2)
publicatie: 12 mei 2004
 
2 23 april 2004, nota, nr. 2     KST76154
Nota
publicatie: 12 mei 2004
 
2 25 oktober 2004, brief, nr. 3     KST80525
Brief minister over de stand van zaken met betrekking tot de verdere uitwerking van het nieuwe inburgeringsstelsel
publicatie: 3 november 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.