Brief minister met de beleidsnota Infectieziektenbestrijding - Infectieziektenbestrijding

Deze nota is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 25295 - Infectieziektenbestrijding.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Infectieziektenbestrijding; Brief minister met de beleidsnota Infectieziektenbestrijding 
Document­datum 07-04-1997
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST20600
Kenmerk 25295, nr. 1
Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1996–1997

25 295

Infectieziektenbestrijding

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Rijswijk, 7 april 1997

Hierbij zend ik u de beleidsnota Infectieziektenbestrijding. Via deze nota informeer ik u over het huidige beleid op dit terrein en geef ik aan met welke instrumenten dit op een aantal punten nog verbeterd zal worden. Onderdeel van de nota vormen mijn standpunten op een viertal adviezen van de Gezondheidsraad, die u eerder zijn toegezonden. Dit betreft:

– «Dwang en drang in de tuberculosebestrijding» (kenmerk GZB/GZ 96-1952, 21 juni 1996)

– «Bescherming tegen hepatitis B» (kenmerk GZB/GZ 96-4253, 7 oktober 1996)

– «Bescherming tegen difterie» (kenmerk GZB/GZ 96-4547, 21 oktober 1996)

– «Prionziekten» (kenmerk GZB/GZ 96-5853, 12 december 1996)

Als bijlage ontvangt u de publicatie «Infectieziekten in Nederland. Epidemiologie, diagnostiek en bestrijding»1.

Een deel van de beleidsnota Infectieziektenbestrijding betreft de preventieve gezondheidszorg. In april kunt u nog twee brieven verwachten die betrekking hebben op onderdelen van de preventieve gezondheidszorg: mijn standpunt op het rapport van de commissie Versterking Collectieve Preventie (kenmerk GZB/GZ 96-5231, 22 november 1996) en het evaluatie-onderzoek van de jeugdgezondheidszorg 0–19 jaar. Het standpunt op dit laatste onderzoek zal ik u toezenden nadat ik hierover met deskundigen heb gesproken tijdens een zogenaamde «invitational conference». Deze is gepland voor juni van dit jaar.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.