Advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak over Wijziging van de Advocatenwet in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde (bijlage bij 32382,nr.3)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak over Wijziging van de Advocatenwet in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde (bijlage bij 32382,nr.3)
Document­datum 12-05-2010
Publicatie­datum 13-05-2010
Nummer BLG64979
Kenmerk 32382
Externe link originele PDF
Originele document in PDF
 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.