32369 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van de voorgestelde Wet verbod pelsdierhouderij

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 april 2010 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van Velzen (SP) i en Waalkens (PvdA) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Waalkens en Van Velzen.

 

Het wetsvoorstel is een novelle i bij het wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Wet verbod pelsdierhouderij i.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van verbetering en twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(40 stuks)

2 21 april 2010, geleidende brief, nr. 1     KST323691
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij
 
2 21 april 2010, voorstel van wet, nr. 2     KST323692
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij
 
2 21 april 2010, memorie van toelichting, nr. 3     KST323693
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.