30826 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet verbod pelsdierhouderij

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4 oktober 2006 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van Velzen (SP) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Van Gerven (SP) i en Dijsselbloem (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het houden, doden of doen doden van pelsdieren te verbieden.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

4.

Documenten

(138 stuks)

2 4 oktober 2006, geleidende brief, nr. 1     KST101426
Geleidende brief - Voorstel van het lid Van Velzen houdende een verbod op de pelsdierhouderij
publicatie: 11 oktober 2006
 
2 4 oktober 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST101427
Voorstel van wet - Voorstel van het lid Van Velzen houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij)
publicatie: 11 oktober 2006
 
2 4 oktober 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST101428
Memorie van toelichting - Voorstel van het lid Van Velzen houdende een verbod op de pelsdierhouderij
publicatie: 11 oktober 2006
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.