SGP en Tweede Kamerverkiezingen 2010

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De SGP i behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 2 zetels in de Tweede Kamer i. Nestor Bas van der Vlies i maakte voor de verkiezingen bekend terug te zullen treden, hierdoor werd Kees van der Staaij i lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma was getiteld Daad bij het Woord!'. Vóór deze verkiezingen had de SGP ook 2 zetels.

1.

Uitslag

De SGP haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 i 163.581 (1,7%) van de 9.416.001 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 2 zetels. Deze werden behaald in een lijstencombinatie i met de ChristenUnie i, die beide partijen in totaal 1 zetels opleverde.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler i) nodig. Hieraan voldeed:

 

Kandidaat

Stemmen

Kees van der Staaij i

152.493

2.

Verkiezingsprogramma 2010

De SGP ging de Tweede Kamerverkiezingen in met met het programma 'Daad bij het Woord!'.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 was:

Aanpak economische crisis

 • beter toezicht op de financiële sector; invoering bankbelasting die hoger wordt naarmate de genomen risico's toenemen
 • verlenging van de deeltijd-WW regeling
 • verhoging van de AOW-leeftijd met 1 maand per jaar naar 67 jaar

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • afschaffing van de levensloopregeling
 • handhaving van de hypotheekrenteaftrek
 • invoering van de kilometerheffing
 • beperking van de maximale WW-duur tot 1,5 jaar, evenals een herhaald gebruik van de WW
 • handhaving en verbetering van de Zondagswet
 • onderzoek naar invoering van een sociale vlaktaks

Zorg

 • abortus en andere 'ethisch onaanvaardbare zaken' uit het basispakket
 • handhaving rookverbod
 • verlaging van de inkomensgrens voor de zorgtoeslag
 • financiële beloning voor huisartsen

Veiligheid

 • geen verdere centralisatie van de politieorganisatie
 • bredere toepassing van het 'supersnelrecht'
 • einde aan vervroegde vrijlating van gevangenen
 • einde verjaringstermijn voor zeer ernstige delicten
 • de doodstraf bij ernstige en onomstotelijk bewezen delicten

Onderwijs

 • verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding
 • scholen dienen zich op onderwijs te richten, buitenschoolse opvang hoort daar niet bij
 • basisscholen krijgen de plicht om de eindresultaten van leerlingen op basis van een erkende toets door te geven
 • de lengte van masters wordt uitgebreid naar twee jaar; selectie van studenten op basis van kwaliteiten wordt mogelijk
 • verhoging collegegeld voor de bachelor; gedifferentieerd collegegeld voor de masterfase

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • handhaving verplichte inburgering en verhoging van de eigen bijdrage van inburgering
 • beperking mogelijkheden gezinshereniging
 • spreiding van allochtonen om de leefbaarheid van wijken te vergroten
 • een ingroeimodel voor de sociale zekerheid van migranten
 • koppeling van stemrecht aan het Nederlanderschap

Overig

 • afschaffing van het homohuwelijk; gelijkschakeling van niet-huwelijkse samenlevingsvormen met het huwelijk wordt ongedaan gemaakt
 • geen legalisatie van drugs; sluiting van alle coffeeshops.
 • verhoging van de landelijke leeftijdsgrens voor alcoholhoudende drank naar 18 jaar
 • invoering van een bordeelverbod

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.

 

Meer over