Terugblik 2010 op Subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP)' - Subsidieregelingen duurzame energieproductie (MEP en SDE); Brief Algemene Rekenkamer bij het rapport 'Subsidieregelingen duurzame energieproductie (MEP en SDE)

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 32340 - Subsidieregelingen duurzame energieproductie (MEP en SDE).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Subsidieregelingen duurzame energieproductie (MEP en SDE); Brief Algemene Rekenkamer bij het rapport 'Subsidieregelingen duurzame energieproductie (MEP en SDE); Terugblik 2010 op Subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP)'
Document­datum 25-03-2010
Publicatie­datum 26-03-2010
Nummer KST139835A
Kenmerk 32340, nr. 1
Van Algemene Rekenkamer (AR)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 340

Subsidieregelingen duurzame energieproductie (MEP en SDE)

Nr. 1

BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 25 maart 2010

Hierbij bieden wij u het op 12 maart 2010 door ons vastgestelde rapport «Subsidieregelingen duurzame energieproductie (MEP en SDE); Terugblik 2010 op Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP)» aan.

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling, president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.