Reglement van Orde Eerste Kamer

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken en organisatie in de Eerste Kamer i. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter en op welke momenten kunnen Kamerleden vragen stellen.

Het reglement is in 2023 herzien.

1.

Hoofdstukken

Het reglement kent de volgende onderdelen:

 • Inleidende bepaling
 • Toelating en ontslag van de leden
 • Inrichting van de Kamer
 • Vaste en tijdelijke commissies
 • Commissieverslagen inzake wetsvoorstellen
 • Algemene bepalingen betreffende de plenaire vergaderingen
 • Voeren van het woord
 • Stemmingen over zaken en personen
 • Officieel verslag
 • Recht van enquête en onderzoek, van interpellatie en het stellen van schriftelijke vragen
 • Verzoekschriften
 • Europese aangelegenheden
 • Behandeling van verdragen en (ontwerp)besluiten
 • Behartiging van aangelegenheden van het Koninkrijk
 • Integriteit en ongewenste omgangsvormen
 • Wijzigingen in het Reglement
 • Slotbepalingen

2.

Historisch overzicht

Na het eerste reglement van orde uit 1815 kwam er in 1849 vanwege de staatkundige veranderingen een nieuw reglement. Hetzelfde deed zich voor in 1888 na de Grondwetsherziening van 1887. In 1939 kreeg de Voorzitter voor het eerst de mogelijkheid om iemand het woord te ontnemen of zelfs te laten verwijderen. In 1950 was er een omvangrijke wijziging van het reglement, met name om instelling van een vaste commissie voor overleg mogelijk te maken.

In 1967 vond een volgende modernisering plaats, waarbij er voor alle begrotings(onderdelen) een vaste commissie kwam. Tevens kreeg de Kamer toen vaste ondervoorzitters.

In mei 2023 werd het Reglement van Orde geactualiseerd door onder meer het taalgebruik te vereenvoudigen en ouderwets taalgebruik te verwijderen. Andere wijzigingen in de vernieuwde versie zijn onder andere een versoepeling van het quorum en een verbod op bedreigende uitdrukkingen.

 

Meer over