Reglement van Orde Eerste Kamer

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken en organisatie in de Eerste Kamer i. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter en op welke kunnen Kamerleden vragen stellen.

1.

Hoofdstukken

Het reglement kent de volgende onderdelen

2.

Historisch overzicht

Na het eerste reglement van orde uit 1815 kwam er in 1849 vanwege de staatkundige veranderingen een nieuw reglement. Hetzelfde deed zich voor in 1888 na de Grondwetsherziening van 1887. In 1939 kreeg de Voorzitter voor het eerst de mogelijkheid om iemand het woord te ontnemen of zelfs te laten verwijderen. In 1950 was er een omvangrijke wijziging van het reglement, met name om instelling van vaste commissie voor overleg mogelijk te maken.

In 1967 vond een volgende modernisering plaats, waarbij er voor alle begrotings(onderdelen) een vaste commissie kwam. Tevens kreeg de Kamer toen vaste ondervoorzitters. Het huidige reglement werd op 6 juni 1995 vastgesteld.

 

Meer over