Fractie Solidara verzoekt Minister van Justitie voor aanpassing van de Wet Asielbeleid

Met dank overgenomen van D. (Düzgün) Yildirim i, gepubliceerd op donderdag 7 januari 2010.

Aan de voorzitter Eerste Kamer der Staten Generaal

Mijn fractie verzoekt u deze schriftelijke vragen betreft; gevolgde asielprocedure inzake personen die als minderjarig verblijven in Nederland, welke worden gesteld overeenkomstig artikel 140 van het Reglement van Orde, onder de aandacht te brengen van de minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin en de Staatssecretaris N. Albayrak

 • 1. 
  Het gaat om dossiernummer: 07/39667 van P. Kouma; die op 15 jarige leeftijd in Nederland is gekomen en geen directe familie in het land van herkomt meer heeft om naar terug te keren. In Nederland is hij lid geworden van een gezin in Zwolle en maatschappelijk actief als jeugdtrainer. Daarnaast volgt hij een beroeps-opleiding. En dossiernummer: 2550004952 van A. Abdulsabur; heeft van de rechter zijn dochter toegewezen gekregen, omdat moeder geen garanties kan bieden dat de dochter niet wordt misbruikt en mishandelt door haar verslaafde vriend. Overigens verzorgt de man in totaal 4 kinderen. Nu moet vader -alleen!- het land verlaten. Hoe moet het nu verder met de kinderen? Zijn deze dossiers U bekend?
 • 2. 
  Hoe beoordeelt u, als de politieke ambtdrager, de situatie? Graag uw reactie over zowel P. Kouma, die als minderjarige toestemming heeft gekregen tot verblijf en nu jaren later op een volwassen leeftijd NL moet verlaten, als over A. Abdulsabur, die na een jarenlang verblijf in NL te horen krijgt dat hij NL alleen moet verlaten en hierbij zijn kleine kinderen moet achterlaten, terwijl zijn kinderen hem door de rechter zijn toegewezen.
 • 3. 
  Hanteert uw ministerie algemeen geldende richtlijnen voor het verlenen van verblijf in NL op basis van humanitaire gronden? Zo niet, wat zijn dan wel voor uw ministerie de belangrijke urgentieafwegingen om in aanmerking te komen voor de verblijf op basis van humanitaire gronden?
 • 4. 
  Bent u het met mij eens dat deze twee personen, gezien hun goed geïntegreerde positie in de NL samenleving en het feit dat hun gedwongen vertrek een mensonwaardige situatie zal veroorzaken, in aanmerking moeten komen voor een verblijf op humanitaire gronden in NL?
 • 5. 
  Gezien het feit dat minderjarige asielzoekers na hun lange verblijf in NL vaak bij het bereiken van de volwassen leeftijd het land moeten verlaten, veroorzaakt grote persoonlijke en maatschappelijke problemen. Heeft uw ministerie gewogen om de wet wat dat betreft aan te passen? Zodat de minderjarigen, voordat zij de volwassen leeftijd hebben bereikt en kunnen aantonen dat zij in die tijd opéénvolgend vijf jaar of langer hun jeugd in NL hebben doorgebracht, kunnen rekenen op een werk- en verblijfsvergunning in NL?
 • 6. 
  Kunnen wij, wat betreft de wetswijziging voor het verblijf van minderjarigen in NL, rekenen op een voorstel en spoedige aanpassing van de wet?
 • 7. 
  Is het juist dat de regering zich inspant om gezinsverscheuring te voorkomen bij uitvoering van de wet? En hoe verhoudt zich dat in de situatie van deze hierboven aangegeven personen?

Düzgün Yildirim, fractievoorzitter