35594 NL - wetsvoorstel
Wijziging Elektriciteitswet en Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 9 oktober 2020 ingediend door de minister van Economische Zaken en Klimaat, Wiebes i.

 

De salderingsregeling is bedoeld voor kleinverbruikers die elektriciteit invoeden op het net en wordt met name gebruikt door kleinverbruikers die zelf elektriciteit opwekken met zonnepanelen. De met zonnepanelen opgewekte stroom wordt jaarlijks verrekend met de stroom die verbruikt is, tegen hetzelfde tarief. Dit heet salderen. Deze regeling wordt vanaf 1 januari 2023 geleidelijk afgebouwd naar nul in 2031. Ook introduceert dit wetsvoorstel een verplichting voor kleinverbruikers om te beschikken over een meetinrichting die de elektriciteit die van een net wordt afgenomen en de elektriciteit die op dat net wordt ingevoed afzonderlijk kan meten.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en elf amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 20 moties en in de Eerste Kamer zes moties ingediend.

4.

Documenten

(131 stuks)

2 8 oktober 2020, koninklijke boodschap, nr. 1     KST355941
Koninklijke boodschap
 
2 8 oktober 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST355942
Voorstel van wet
 
2 8 oktober 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST355943
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.