32291 NL - wetsvoorstel
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 januari 2010 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is gemeenten een wettelijke taak te geven met betrekking tot schuldhulpverlening.

1.

Volledige titel

Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en 18 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(89 stuks)

2 21 januari 2010, koninklijke boodschap, nr. 1     KST140289
Koninklijke boodschap
publicatie: 1 februari 2010
 
2 21 januari 2010, voorstel van wet, nr. 2     KST140290
Voorstel van wet
publicatie: 1 februari 2010
 
2 21 januari 2010, memorie van toelichting, nr. 3     KST140291
Memorie van toelichting
publicatie: 1 februari 2010
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.