COM(1994)612 EU - Richtlijn
Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE concerning the quality of water intended for human consumption
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Samenwerkingsprocedure (SYN)
COM-nummer i COM(1994)612 NLEN
Extra COM-nummers COM(1997)228; SEC(1998)128; COM(1998)388
Procedurenummer i 1995/0010(SYN)
Celex-nummer i 51994PC0612

2.

Key dates

Document 04-01-1995
Online publicatie 04-01-1995
Besluit 03-11-1998; Richtlijn 1998/83
Bekendmaking in Publicatieblad i 05-12-1998; Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004,OJ L 330, 5.12.1998,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.