COM(1995)661 EU - Richtlijn
Wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE on the legal protection of biotechnological inventions
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1995)661 NLEN
Extra COM-nummers COM(1997)446; SEC(1998)360
Procedurenummer i 1995/0350(COD)
Celex-nummer i 51995PC0661

2.

Key dates

Document 13-12-1995
Online publicatie 13-12-1995
Besluit 06-07-1998; Richtlijn 1998/44
Bekendmaking in Publicatieblad i 30-07-1998; Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 023,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 020,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 020,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 020,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 020,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 020,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 020,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 020,OJ L 213, 30.7.1998,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 023,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 020,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 020

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.