COM(1991)455 EU - Verordening
Wijziging van verordening 3677/90 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 3677/90 VAN 13 DECEMBER 1990 HOUDENDE MAATREGELEN OM TE VOORKOMEN DAT BEPAALDE STOFFEN WORDEN MISBRUIKT VOOR DE ILLEGALE VERVAARDIGING VAN VERDOVENDE MIDDELEN EN PSYCHOTROPE STOFFEN

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL REGULATION ( EEC ) AMENDING REGULATION ( EEC ) NO 3677/90 OF 13 DECEMBER 1990 LAYING DOWN MEASURES TO BE TAKEN TO DISCOURAGE THE DIVERSION OF CERTAIN SUBSTANCES TO THE ILLICIT MANUFACTURE OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
 
Rechtsinstrument Verordening
COM-nummer i COM(1991)455 NLEN
Extra COM-nummers COM(1991)455
Celex-nummer i 51991PC0455

2.

Key dates

Document 22-11-1991
Online publicatie 22-11-1991
Besluit 31-03-1992; Verordening 1992/900
Bekendmaking in Publicatieblad i 10-04-1992; Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002,PB L 96 p. 1-6,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 011,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 011,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.