COM(1990)434 EU - Richtlijn
Harmonisatie van de structuren van de accijnzen op minerale olien

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD BETREFFENDE DE HARMONISATIE VAN DE STRUCTUREN VAN DE ACCIJNZEN OP MINERALE OLIEN

officiële Engelstalige titel

PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE ON THE HARMONIZATION OF THE STRUCTURES OF EXCISE DUTIES ON MINERAL OILS
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1990)434
Extra COM-nummers COM(1992)4
Procedurenummer i 1990/1036(CNS)
Celex-nummer i 51990PC0434

2.

Key dates

Document 07-11-1990
Online publicatie 07-11-1990
Besluit 19-10-1992; Richtlijn 1992/81
Bekendmaking in Publicatieblad i 31-10-1992; Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002,OJ L 316, 31.10.1992,Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.