COM(1990)297 EU - Richtlijn
Coordinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de gemeenschappelijke voorschriften inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD TOT COORDINATIE VAN DE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE COMMUNAUTAIRE VOORSCHRIFTEN INZAKE DE PROCEDURES VOOR HET PLAATSEN VAN OPDRACHTEN DOOR DIENSTEN DIE WERKZAAM ZIJN IN DE SECTOREN WATER- EN ENERGIEVOORZIENING, VERVOER EN TELECOMMUNICATIE

officiële Engelstalige titel

PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE COORDINATING THE LAWS, REGULATIONS AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS RELATING TO THE APPLICATION OF COMMUNITY RULES ON THE PROCUREMENT PROCEDURES OF ENTITIES OPERATING IN THE WATER, ENERGY, TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS SECTORS
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Samenwerkingsprocedure (SYN)
COM-nummer i COM(1990)297
Extra COM-nummers COM(1991)158; SEC(1992)179
Procedurenummer i 1990/0292(SYN)
Celex-nummer i 51990PC0297

2.

Key dates

Document 30-07-1990
Online publicatie 30-07-1990
Besluit 25-03-1992; Richtlijn 1992/13
Bekendmaking in Publicatieblad i 23-03-1992; Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 010,Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001,PB L 76 p. 14-NaN,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.