COM(1989)290 EU - Verordening
Door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van de afdeling garantie van het Europees orientatie- en garantiefonds voor de landbouw

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD INZAKE DE DOOR DE LID-STATEN UIT TE VOEREN CONTROLES OP DE VERRICHTINGEN IN HET KADER VAN DE FINANCIERINGSREGELING VAN DE AFDELING GARANTIE VAN HET EUROPEES ORIENTATIE- EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW EN HOUDENDE INTREKKING VAN RICHTLIJN 77/435/EEG VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1977

officiële Engelstalige titel

PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ( EEC ) ON SCRUTINY BY MEMBER STATES OF TRANSACTIONS FORMING PART OF THE SYSTEM OF FINANCING BY THE GUARANTEE SECTION OF THE EUROPEAN AGRICULTURAL GUIDANCE AND GUARANTEE FUND AND REPEALING COUNCIL DIRECTIVE 77/435/EEC OF 27 JUNE 1977
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1989)290 EN
Extra COM-nummers COM(1989)623
Procedurenummer i 1989/1021(CNS)
Celex-nummer i 51989PC0290

2.

Key dates

Document 15-06-1989
Online publicatie 15-06-1989
Besluit 21-12-1989; Verordening 1989/4045
Bekendmaking in Publicatieblad i 30-12-1989; Special edition in Hungarian: Chapter 03 Volume 009,Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009,Special edition in Slovenian: Chapter 03 Volume 009,Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007,Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 031,Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009,Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009,Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009,Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009,Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007,Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009,PB L 388 p. 18-23,Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 031,Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.