COM(1981)4 EU - Richtlijn
Onderlinge erkenning van de diploma' s, certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging voor bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD INZAKE DE ONDERLINGE ERKENNING VAN DE DIPLOMA' S, CERTIFICATEN EN ANDERE TITELS OP HET TERREIN VAN DE FARMACIE, TEVENS HOUDENDE MAATREGELEN TOT VERGEMAKKELIJKING VAN DE DAADWERKELIJKE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN VESTIGING VOOR BEPAALDE WERKZAAMHEDEN OP FARMACEUTISCH GEBIED

officiële Engelstalige titel

PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE CONCERNING THE MUTUAL RECOGNITION OF DIPLOMAS, CERTIFICATES AND OTHER EVIDENCE OF FORMAL QUALIFICATIONS IN PHARMACY, INCLUDING MEASURES TO FACILITATE THE EFFECTIVE EXERCICE OF THE RIGHT OF ESTABLISHMENT RELATING TO CERTAIN ACTIVITIES IN THE FIELDS OF PHARMACY
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1981)4
Extra COM-nummers COM(1984)15
Procedurenummer i 1981/1001(CNS)
Celex-nummer i 51981PC0004(02)

2.

Key dates

Document 28-01-1981
Online publicatie 28-01-1981
Besluit 16-09-1985; Richtlijn 1985/433
Bekendmaking in Publicatieblad i 24-09-1985; PB L 253 p. 37-42,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Spanish: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 16 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 16 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.