31832 NL - wetsvoorstel
Aanpassing van wetten over gelijke behandeling aan de terminologie in Europese richtlijnen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 30 december 2008 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ter Horst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de definities van direct en indirect onderscheid in de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten, alsmede de uitzonderingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de Algemene wet gelijke behandeling nader te laten aansluiten bij de terminologie van richtlijn nr. 2000/78/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PbEG L 303) en enkele andere richtlijnen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(28 stuks)

2 30 december 2008, koninklijke boodschap, nr. 1     KST126799
Koninklijke boodschap
publicatie: 9 januari 2009
 
2 30 december 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST126800
Voorstel van wet
publicatie: 9 januari 2009
 
2 30 december 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST126801
Memorie van toelichting
publicatie: 9 januari 2009
 
2 7 september 2009, voorstel van wet, nr. 2     KST134244
Voorstel van wet
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.