31505 NL - wetsvoorstel
Technische aanpassing en actualisering van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 13 juni 2008 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Balkenende i, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ter Horst i, de minister van Financiën, Bos i, en de staatssecretaris van Financiën, De Jager i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het financieel statuut van het koninklijk huis te actualiseren en enkele bepalingen welke geen gelding meer hebben te laten vervallen.

1.

Volledige titel

Technische aanpassing en actualisering van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van verbetering en een amendement ingediend.

3.

Documenten

(20 stuks)

2 13 juni 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST119704
Voorstel van wet
publicatie: 20 juni 2008
 
2 13 juni 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST119705
Memorie van toelichting
publicatie: 20 juni 2008
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.