31459 NL - wetsvoorstel
Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 13 mei 2008 ingediend door de staatssecretaris van Financiën, De Jager i, en de minister van Financiën, Bos i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is enige belastingwetten aan te passen om te komen tot een meer evenwichtige belastingheffing bij excessieve beloningsbestanddelen.

1.

Volledige titel

Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en zeven amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(35 stuks)

2 13 mei 2008, koninklijke boodschap, nr. 1     KST118307
Koninklijke boodschap
publicatie: 19 mei 2008
 
2 13 mei 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST118308
Voorstel van wet
publicatie: 19 mei 2008
 
2 13 mei 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST118309
Memorie van toelichting
publicatie: 19 mei 2008
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.